Balkonska jednokrilna vrata – Eurotechnic Nis

Balkonska jednokrilna vrata

Kao i jednokrilni PVC prozori, balkonska jednokrilna PVC Vrata mogu imati iste karakteristike.

Kao opcije otvaranja nudimo okretne, okretno-kip ili kip.

 

Cenovnik za Pravna lica:

Dimenzije6 komora - bez stakla6 komora- sa staklom
800*20007.373,00 rsd11.975,00 rsd
700*21007.309,00 rsd11.372,00 rsd
800*21007.582,00 rsd12.439,00 rsd
800*22007.789,00 rsd12.900,00 rsd
900*21007.789,00 rsd13.441,00 rsd

Cenovnik za Fizička lica:
Dimenzije6 komora- sa staklom
800*200014.901,00 rsd
700*210014.088,00 rsd
800*210015.491,00 rsd
800*220016.084,00 rsd
900*210016.824,00 rsd