Energetski balans prozora

Kada govorimo o energetskoj efikasnosti prozora, obično se smatra da su energetski efikasni oni prozori koji onemogućavaju da toplota napušta objekat. Međutim, u novije vreme energetski balans postaje prihvaćen kao koncept koji bolje objašnjava korisnost prozora u smislu većeg komfora i smanjenja emisija štetnih gasova koji neminovno nastaju kada se električna energija troši na grejanje ili hlađenje.

Gubitak toplote i provođenje sunčeve toplote

Energetski efikasni prozori koji poseduju nizak faktor gubitka toplote (U) smanjuju potrebu za grejanjem jer se toplota duže zadržava u objektu, te se ovaj tip prozora preporučuje za klime u kojima je najvažnija zaštita objekta od spolnje hladnoće, kao što je slučaj sa severom Evrope. Međutim, takav tip prozora nije najpogodiniji za toplije krajeve. U podnebljima u kojima se beleži veliki broj toplih dana jednako je važno da prozori mogu da provode sunčevu toplotu (SHG – solar heat gain) kako ne bi bilo potrebno uključivati grejanje tokom prelaznih godišnjih doba, budući da toplota sunca tada može biti dovoljna da greje objekat.

U najtoplijim krajevima prioritet je smanjivanje potrebe za korišćenjem rashladnih sistema i u tom slučaju najvažnije je da prozori ne prenose toplotu iz spoljne sredine u objekat, čak i ako će u neki slučajevima, tokom prelaznih perioda, to značiti da se objekat neće grejati korišćenjem spoljne toplote.